Personvernserklæring

1. Innledning

Steakers Holding AS (org.nr 971 177 551) tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger når du besøker vår nettside og bruker våre tjenester.

2. Behandlingsansvarlig

Steakers Holding AS er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi samler inn og behandler. Databehandler for Steakers Holding AS er Ankra/Karlsen Digital. Du kan kontakte databehandler på post@ankra.no.

3. Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon: Navn, e-postadresse, telefonnummer.
 • Bruksdata: Informasjon om hvordan du bruker vår nettside, inkludert IP-adresser, nettlesertype, språkinnstillinger, henvisende URL, og tidsstempel.

4. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger på følgende måter:

 • Direkte fra deg: Når du fyller ut skjemaer på vår nettside eller kontakter oss via e-post.
 • Automatisk: Gjennom bruk av informasjonskapsler og sporingsteknologier som Webflow, reCAPTCHA, Google Analytics og Facebook Pixel.

5. Formål med behandlingen

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å levere våre tjenester: For å behandle dine forespørsler og tilby relevant informasjon.
 • For å forbedre brukeropplevelsen: Ved å analysere hvordan du bruker vår nettside, kan vi forbedre funksjonalitet og innhold.
 • For markedsføringsformål: Ved hjelp av Google Analytics og Facebook Pixel kan vi vise relevant annonsering.

6. Rettslig grunnlag for behandlingen

Vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er:

 • Samtykke: For behandlinger som krever ditt samtykke, vil vi innhente dette før behandlingen starter.
 • Legitime interesser: For behandlinger som er nødvendige for våre legitime interesser, for eksempel å forbedre våre tjenester og markedsføring, forutsatt at ikke dine rettigheter og friheter veier tyngre.

7. Deling av personopplysninger

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne erklæringen, eller dersom det kreves av loven.

Tredjepartsleverandører som Webflow, Google, og Facebook samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med sine egne personvernerklæringer og vilkår. Vi oppfordrer deg til å lese deres personvernerklæringer for å forstå hvordan de behandler dine personopplysninger.

8. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i henhold til GDPR:

 • Rett til innsyn: Du kan be om en kopi av de personopplysningene vi har om deg.
 • Rett til retting: Du kan be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet.
 • Rett til sletting: Du kan be om at vi sletter dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til dataportabilitet: Du kan be om å få overført dine personopplysninger til en annen virksomhet.
 • Rett til å protestere: Du kan protestere mot behandling av dine personopplysninger.

9. Sikkerhet

Sikkerheten av dine opplysninger er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av dine opplysninger under vår kontroll. Gitt de iboende risikoene, kan vi imidlertid ikke garantere absolutt sikkerhet og følgelig kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten til noen informasjon du overfører til oss, og du gjør dette på egen risiko.

10. Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, vennligst se vår Informasjonskapselerklæring.

11. Internasjonale overføringer

Personopplysninger kan overføres til, og behandles i, land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi sørge for at overføringene skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass, for eksempel ved å benytte EUs standard kontraktsbestemmelser.

12. Oppbevaringstid

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller for å overholde lovpålagte krav.

13. Endringer i personvernserklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernserklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden med oppdatert ikrafttredelsesdato.

14. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernserklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

Steakers Holding AS
Adresse: Fredrik Langes gate 13, 9008 Tromsø
Telefon: 77 61 33 30

Ta gjerne kontakt med databehandler med epost: post@ankra.no

Ikrafttredelsesdato: 30.01.2024